PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

oferta

doradztwa i pośrednictwa w czynnościach

związanych z umowami o zarządzanie PPK

ZASADA

Trzymamy się zasad. Znamy przydzielone nam zadanie i wiemy czego od nas można oczekiwać.


Jesteśmy doradcą i konsultantem, którego zadaniem jest bezpiecznie, kompetentnie i na czas, wesprzeć wdrożenie PPK w organizacji.

WSPÓŁPRACA

Nasza kompetencja i zadania jakie stawia przed nami organizacja wdrażająca PPK, opiera się o specyfikę zleceniodawcy. Oznacza to pełne dostosowanie się do specyfiki i potrzeb tej organizacji, poszanowania jej procedur wewnętrznych i efektywnej współpracy ze wszystkimi zespołami merytorycznymi, reprezentacją osób zatrudnionych i zarządzającymi podejmującymi ostateczne decyzje .

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

Zajmujemy się ubezpieczaniem przedsiębiorstw i ich pracowników.Już ponad 700 firm, wśród których są m.in. największe w Polsce organizacje przemysłowe, budowlane, stoczniowe, handlowe, zaufało naszej kompetencji. Specjalizujemy się w strategiach ubezpieczeniowych, których integralną częścią są employee benefits.

Zapewniamy kompleksową obsługę przez kompetentnych, doświadczonych brokerów i ekspertów, których celem jest wynegocjowanie dla klienta jak najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia i zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa.

NAPISZ DO NAS

ppk@exitobroker.pl

CEL I ZASADNOŚĆ

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Jest on tworzony przez pracownika wspólnie z obligatoryjnym udziałem pracodawcy i państwa.

KORZYŚCI

Oparcie się na kompetencji, doświadczeniu brokera ubezpieczeniowego oraz podmiotów dedykowanych do współpracy z nim w procesie przygotowania procedury i etapów wdrożenia PPK w organizacji, znacznie ułatwi i przyspieszy proces, zdyscyplinuje wewnętrznie i zapewni płynne i bezproblemowe wywiązanie się z obowiązków pracodawcy.

instytucje finansowe zarządzane przez podmioty wpisane

do ewidencji PPK


ZADZWOŃ DO NAS

+48 22 211 16 70

ZAKRES OFERTY

PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO UTWORZENIA PPK

Zebranie niezbędnych informacji, harmonogramów oraz organizacja procedury wdrożenia PPK, w tym m. in. podjęcie decyzji o formule i parametrach PPK, przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, wyłonienie reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK.

DOPROWADZENIE DO ZAWARCIA UMÓW PPK

Sporządzenie analizy ofert instytucji finansowych i ubezpieczeniowych dopuszczonych do ewidencji PPK z zastosowaniem kryteriów z Ustawy o PPK, mediacja porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych, pośredniczenie przy zawarciu umów o PPK.

Wsparcie merytoryczne i obsługowe organizacji w wykonywaniu obowiązków, zgodnie z Ustawą o PPK w zakresie administrowania i zarządzania umowami o prowadzenie PPK.

WDROŻENIE PPK W ORGANIZACJI

KOSZT

Koszt świadczenia usług w zakresie przygotowania, wdrożenia

i wsparcia administracji programu PPK jest ustalany indywidualnie

w zależności od wielkości organizacji, zakresu czynności i czasu jaki pozostaje na realizację zadań (z uwagi na ustawowe terminy wykonania).

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ppk@exitobroker.pl

POZOSTAW SWÓJ KONTAKT

ODDZWONIMY LUB ODPISZEMY W CIĄGU 24 H

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM